HAK-İŞ Lideri Mahmut Arslan: Ulusal gelirden, hak ettiğimiz hissesi almak istiyoruz

HAK-İŞ Lideri Mahmut Arslan: Ulusal gelirden, hak ettiğimiz hissesi almak istiyoruz

EDDA SÖNMEZ- SİNEM NAZLI DEMİR

Hak Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Lideri Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hasebiyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Arslan, “Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz hissesi almak istiyoruz. Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini talep ediyoruz” dedi.

İstanbul’da ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ münasebetiyle Taksim Meydanı’na birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu heyet göndererek, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın önüne çelenk bıraktı. HAK-İŞ korteji, “Yaşasın 1 Mayıs Personellerin Bayramı” sloganları atarak Çıkarı Yokuşu’na gitti.

Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs 1977’de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Çıkarı Yokuşu’na karanfil bırakan gruptakiler, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı’na geçerek buraya çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

Birlikte yine ayağa kalkmak, çaba etmek için burada olduklarını belirten HAK-İŞ Lideri Mahmut Arslan şunları söyledi:

“İş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için, işsizlik ve gelir tasası olmayan onurlu bir hayat için, birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Bugün 1 Mayıs Milletlerarası Birlik, Gayret ve Dayanışma Günü’nde taleplerimizi bugün bir defa daha yineliyoruz.”

MİLLİ GELİRDEN, HAK ETTİĞİMİZ HİSSESİ ALMAK İSTİYORUZ”

Mahmut Arslan, HAK-İŞ olarak taleplerini de şöyle sıraladı:

“- Bütün çalışanları ve toplu kontrat sistemini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak fiyat düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz.

Asgari Fiyat Tespit Kurulu’nun yapısının iştirakçi bir anlayışla tekrar belirlenmesini istiyoruz.

Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz hissesi almak istiyoruz.

İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istiyoruz.

Bireyi temel alan tertipli taban gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.

Emekli aylığı alt hududunun minimum fiyat seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz.

Tüm işçilerin fiyatlarının enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.

TÜM ÜCRETLİLERDEN ALINAN BİLGİ ORANI YÜZDE 10 OLSUN

Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini talep ediyoruz.

Aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemi istiyoruz.

Kapsam dışında kalan personellerin takıma alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, takıma geçen emekçilerin tayin, becayiş haklarının verilmesini istiyoruz.

Bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edildiği bir model talep ediyoruz.

6772 sayılı kanun uyarınca ek tediye alamayan belediye şirketlerinde çalışanların da kamu personellerinin kapsamına da dahil edilmesini istiyoruz.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNİ İSTİYORUZ

İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz.

Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz.

4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen kurallarına uygun iş garantisi ve sendikalaşmayı güçlendirecek formda güncellenmesini istiyoruz.

Esnek çalışmanın, beşere yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz.

Kıdem tazminatının kaideye bağlı olmaksızın uygulanmasını, kıdem tazminatına

erişimin kolaylaştırılmasını ve garanti sağlanmasını talep ediyoruz.

Kamuda çalışan süreksiz çalışanların daimi emekçi takımlarına geçirilmesi konusunda taleplerimizin tam olarak gerçekleşmesi için gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Mevsimlik kamu çalışanlarının hizmet akitlerinin askıda olduğu müddetlerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik tüzel düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Asgari Fiyat Tespit Komitesi’nin yapısının iştirakçi bir anlayışla tekrar belirlenmesini istiyoruz.

EKONOMİK BÜYÜMEDEN HİSSEMİZİ ALMAK İSTİYORUZ

-Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz hissesi almak istiyoruz.

İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir iktisat istiyoruz.

Bireyi temel alan nizamlı minimum gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.

Emekli aylığı alt sonunun taban fiyat seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz.

Tüm işçilerin fiyatlarının enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.

Bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edildiği bir model talep ediyoruz.

6772 sayılı kanun uyarınca ek tediye alamayan belediye şirketlerinde çalışanların da kamu emekçilerinin kapsamına da dahil edilmesini istiyoruz.

4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen kaidelerine uygun iş garantisi ve sendikalaşmayı güçlendirecek biçimde güncellenmesini istiyoruz.

Esnek çalışmanın, beşere yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz.

Kıdem tazminatının kaideye bağlı olmaksızın uygulanmasını, kıdem tazminatına

erişimin kolaylaştırılmasını ve garanti sağlanmasını talep ediyoruz.

Mevsimlik kamu çalışanlarının hizmet akitlerinin askıda olduğu müddetlerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik türel düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan kümeler için inançlı ve erişilebilir kentler talep ediyoruz.

Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz.

ILO’nun C190 sayılı kontratının ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz.

AFETLERE HAZIRLIK SİYASETLERİ OLUŞTURULSUN

– Afetlere hazırlık, müdahale ve tekrar inşa konusunda siyasetler oluşturulmasını istiyoruz.

Deprem, sel, yangın üzere doğal afetlere karşı inançlı konutlar ve şehirler

istiyoruz.

Zorlayıcı hallerde işsizlik ve kısa çalışma ödeneği imkanlarının kolaylaştırılmasını

talep ediyoruz.

Sendikal örgütlenmenin önündeki pürüzlerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz.”

Kaynak: ANKA / Şimdiki