İstanbul'da 1 Mayıs, Maltepe'de Coşkuyla Kutlandı… Dilek Çerkezoğlu: "14 Mayıs'ta Bu Kötülük Nizamından Daima Birlikte Kurtulacağız"

İstanbul’da 1 Mayıs, Maltepe’de Coşkuyla Kutlandı… Dilek Çerkezoğlu: “14 Mayıs’ta Bu Kötülük Nizamından Daima Birlikte Kurtulacağız”

Haber: ÇAĞATAN AKYOL – Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul‘da ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’, on binlerce kişinin iştirakiyle Maltepe‘de coşkuyla kutlandı. Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu, “Bugün burada ve ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında yan yana, omuz omuzayız. Kötülükle uygunluk, riyayla dürüstlük, palavrayla yanlışsız, arsızlıkla tevazu, hırsızlıkla alın teri, zorbalıkla adalet, istibdatla hürriyet ortasında seçim yapacağımız 14 Mayıs’ta da yan yana, omuz omuza olacağız ve bu kötülük nizamından daima birlikte kurtulacağız” dedi.

DİSK, Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) davetiyle, binlerce kişi ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için Maltepe miting alanını doldurdu. İştirakçi kümelerin kortej yürüyüşlerinin akabinde miting alanına girişlerde, kâfi sayıda kapının olmaması nedeniyle sorun yaşandı. Birçok küme dışarıda uzun bir mühlet bekletilirken miting, şair ve oyuncu Orhan Alkaya’nın sunumuyla başladı.

ARZU ÇERKEZOĞLU: EMEĞİN TÜRKİYE’SİNİ DAİMA BİRLİKTE KURACAĞIZ

DİSK Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu, bu yılki 1 Mayıs’ın tarihi açıdan çok kıymetli olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün burada ve ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında yan yana, omuz omuzayız. Kötülükle güzellik, riyayla dürüstlük, palavrayla gerçek, arsızlıkla tevazu, hırsızlıkla alın teri, zorbalıkla adalet, istibdatla hürriyet ortasında seçim yapacağımız 14 Mayıs’ta da yan yana, omuz omuza olacağız ve bu kötülük sisteminden daima birlikte kurtulacağız. Burada daima birlikte bir kelam verelim. Haramilerin saltanatını yıkacak mıyız? Bu sistemi, ekmeğimizi işverenlerin insafına, kentlerimizin, tabiatımızın rantçıların yağmasına, haklarımızı tek kişinin keyfine bırakan bu nizamı yıkacak mıyız? Biliyoruz ki bu daha başlangıç. Bu sistemi değiştirecek ve başta emekçi sınıfı olmak üzere üretimden gelen gücümüzle hayatı her gün yine üreten ellerimizle eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin, emeğin Türkiye’sini daima birlikte kuracağız. Üretenlerin yöneten olduğu bir tertibi kurana kadar gayrete var mısınız? İnanıyoruz ki 2023 1 Mayıs’ı, Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Gelecek yıl Seyahat Parkı’nda buluşacağız. Yitirdiğimiz evlatlarımızın ismini taşıyan ağaçların ortasından and olsun ki kol kola yürüyecek ve 1 Mayıs meydanımıza, Taksim Meydanı’na gireceğiz. O vakit daima birlikte büyük ustanın davetiyle verelim kelamımızı. ‘Yok edeceğiz insanın beşere kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç üzere tek bir hür ve bir orman üzere kardeşçesine, bu hasret bizim.'”

ŞÜKRAN KABLAN YEŞİL: TEK ADAM REJİMİYLE HESAPLAŞACAĞIZ. YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

KESK Eş Genel Lideri Şükran Kablan Yeşil de işçilerin, çalışanların, işsizlerin, emeklilerin, bayanların, gençlerin, LGBTİ’lerin öfkesinin olduğunu belirtti. Kablan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Pandemiden savaşlara, ekonomik krizden ekolojik yıkıma, selden, yangından sarsıntıya, ömrümüzü ve coğrafyamızı talan eden bu tek adam rejimine yönelmiş, bitmeyen bir öfkemiz var bu bir Mayıs’ta. Bugüne kadar on yıllardır yönettikleri bu ülkede sermayeden yana, emek düşmanı, bayan düşmanı siyasetlerle, özelleştirmelerle, çalışma hayatını güvencesizleştiren, kamusal hizmetlerin tasfiye edilmesinin faturasını çok ağır bir formda 6 Şubat’ta bizlere ödetmek istediler, ödettiler. 3 ayı geçkin müddete karşın hala en insani gereksinimlerin karşılanmadığı pak su, hijyen, barınma sıkıntısının çözülmediği, buna karşı çadırların satıldığı, besin kolilerinin seçim otomobillerinde taşındığının öfkesi var bu meydanlarda bugün. Biz bir defa daha daima birlikte bu meydanı dolduran yüz binler olarak haykırıyoruz ve kelam veriyoruz. 6 Şubat sarsıntısında sesimizi enkazın altında boğan bu iktidarla, sesimizi enkazın altında günlerce boğan bu tek adam rejimiyle hesaplaşacağız. Yargı önünde hesap verecekler.

“KORKMAYAN, BİAT ETMEYEN BİZ BAYANLARIN İSTANBUL MUKAVELESİ’Nİ YİNE HAYATA GEÇİRME İRADESİNİN UMUDU VAR”

Aydınlık ve onurlu bir gelecek uğraşının ismi olan Seyahat Direnişi tutsaklarının ‘Gezi umuttur. Umut dimdik ayakta’ diye haykıran adalet uğraşının öfkesi var bugün bu 1 Mayıs meydanlarında. Bugün, 14 Mayıs’ta bu baskı ve zulme karşı yesyeni bir hayatın, memnun bir geleceğin filizleneceği, yurdumuzun o keyifli günlerinin kesinlikle geleceğine dair umudu var. Cinsiyetçiliği, erkek şiddetine, taciz ve mobbingine karşı susmayan, korkmayan, biat etmeyen biz bayanların ömürlerimize ve haklarımıza sahip çıkarak İstanbul Mukavelesi’ni tekrar hayata geçirme iradesinin umudu ve inancı var 1 Mayıs meydanlarında.”

EMİN KORAMAZ: BU SEÇİMDE TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜNÜ OYLAYACAĞIZ

TMMOB İdare Konseyi Lideri Emin Koramaz da şunları söyledi:

“ÇARESİ YOK, BU SEÇİMLERİ BİZ KAZANACAĞIZ”

Bizler bu seçimlerde bağnaz, laiklik tersi bir zihniyetle laikliği oylayacağız. Bizler bu seçimlerde bayana ömür hakkı tanımayan gerici anlayışla bayanların özgürlüğü ortasında bir seçim yapacağız. Bizler bu seçimlerde emek düşmanı, baskıcı, otoriter, tabiat düşmanı, insanlık ve toplum düşmanı siyasetlerle kamucu anlayış, toplumcu anlayış ortasında bir seçim yapacağız. Bu nedenle hepimize çok vazife düşüyor. Bu seçimleri kesinlikle kazanacağız. Türkiye’nin üzerine bir kabus üzere çöken bu tek adam rejimi karanlığını bu seçimler sonrasında aydınlığa çevireceğiz. Çocuklarımızın yarını için hepimizin çok değerli bir çalışma yürütmesi ve bu seçimleri kesinlikle kazanmamız hayli değerli. Devası yok, bu seçimleri biz kazanacağız. Bugün burada ve Türkiye’nin dört bir tarafında meydanları dolduran insanların, emekçilerin, işçilerin, bayanların kararlı duruşu, gelecek hoş güneşli günlerin müjdecisi olacak. Hepimize kolay gelsin. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın çabamız.”

TTB Merkez Kurul Lideri Şebnem Korur Fincancı da Türkiye’yi ve dünyayı değiştirme iradesi gösterdiklerini ve kararlı olduklarını lisana getirdi. Fincancı, şöyle konuştu:

“BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına, birinci yüzyılda yüzleşemediklerimizle, en uzun çalışma saatleri, en fazla vefat, en düşük fiyatlara, bu kölelik sistemine bizi mahküm eden, kar hırsı gözünü bürümüş olağan dışı durumlarla baş etme marifetinden uzak, afetleri felaketlere dönüştürmekten zerre kaçınmayan, bizleri susturmak, sindirmek ismine türlü palavrayla mahpusa atan güvenlikçi bir harika hal rejimi altında girerken tam da artık doğayı talan edip hayatlarımıza el koymaktan çekinmeyenlerle müsabaka vaktidir. Nazım Hikmet’in işaret ettiği üzere, ‘Dün erkendi. Yarın geç. Vakit, tamam bugün’. Emek bizim, kelam bizim, gelecek hepimizin, kelam veriyoruz. Birlikte değiştireceğiz. Birlikte değiştirmeye gidiyoruz.”

AHMET TARIK İŞMEN: SENDİKA ÜYELİKLERİ, BASKIYLA YOK EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR

TDB İdare Şurası Lideri Ahmet Tarık İşmen de şunları lisana getirdi:

“Değerleri yaratan işçiler, dayanışma, hak arama, haklarını seslendirme, ortak zenginliklerden eşit paylaşım, hakça bir tertip talebiyle varlıklarını, adalet isteklerini 1 Mayıslarda daha yüksek seslerle meydanda haykırıyor. Bir kısım kandırılmış yığınlar, çeşitli vaatlerle bu gayrimeşru nizamın kalkanları olmaktan geri durmuyorlar. Bugün ülkemizde inançsız çalışmanın her alanda yaygınlaştırılmasıyla, sendikaların kimi yerde işlevsizleştirilmesiyle ya da iş yerlerindeki sendika üyelikleri; baskı, endişe ile yok edilmeye çalışılmaktadır. Bunun sonucu toplumun yüzde 60’ı açlık hududunun altındaki taban fiyata mahküm, emeklilerin onurları zalim sisteminin altında can çekişmektedir. Ülkenin üreten toplumsal zenginlikten aldıkları hisse azalırken sermaye, kefenin cebi varmışçasına ihtirasla emek sömürüsüne devam etmektedir.”

Kaynak: ANKA / Aktüel