Ankara'da İşçiler 1 Mayıs'ı Tandoğan'da Kutladı.

Ankara’da İşçiler 1 Mayıs’ı Tandoğan’da Kutladı.

HABER: CEYLAN SAĞLAM-NİSANUR YILDIRIM / KAMERA: FURKAN ERDEM-MEHMET MEHMETLİOĞLU

Ankara‘da sendikalar, dernekler, odalar, baro, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve vatandaşlar; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında bugün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden Tandoğan’a yürüdü. DİSK Genel-İş Sendikası İdare Şurası Üyesi Zeynep Mucukgil, Tandoğan’da; “14 Mayıs’ta sandıkta kararımızı vereceğiz; emekçi sınıfı, işçiler, çiftçiler, bayanlar, gençler, aydınlıktan yana olan herkes güçlerini birleştirerek kararını verecek. Kararımız özgürlükten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden, aydınlıktan yana olacak” dedi. KESK Şubeler Platformu Sözcüsü ve Eğitim Sen 2 No’lu Şube Lideri Hüseyin Esaslı de, “Sabrımız tükendi, artık bu türlü gitmez dedik hakikaten de gitmiyor. Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve laiklik için artık kâfi diyoruz. Gün şikayet etme günü değil; bu tertip ya değişecek ya değişecek” diye konuştu.

Ankara‘da sendikalar, dernekler, odalar, baro, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve vatandaşlar; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları münasebetiyle bugün AKM önünde bir ortaya geldi. Emek örgütleri ve sendika üyeleri, AKM önünden saat 12.00’de Tandoğan Meydanı’na hakikat yürüyüşe geçti. Yolun bir tarafından Devrimci Personel Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜRK- İŞ ‘e bağlı sendikalar ile BİRLEŞİK KAMU İŞ yürürken; yolun başka tarafından Kamu İşçileri Konfederasyonu (KESK), Özel Kesim Öğretmenleri Sendikası, TMMOB, ATO ve öbür meslek odaları ve birlikleri, demokratik kitle örgütleri, dernekler, gençlik ve bayan örgütleri, mecmualar, üniversite öğrencileri ve son olarak siyasi partiler yürüdü.

Tandoğan’daki 1 Mayıs kutlamasına CHP Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer, Murat Buyruk, Yıldırım Kaya ile HDP Eş Genel Lideri Mithat Sancar, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı.

Emek örgütleri, yürüyüş esnasında “Açlığa, faşizme, işgale karşı tek yol devrim”, “‘Mendil satmaca değil, mendil kapmaca’ çocuk işçiliğine son”, “Hayallerini satmayanların ülkesi olacağız”, “Saraya değil, eğitime bütçe” pankartları açıldı.

Alana girişlerde kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Alana giren emek örgütleri üyeleri ve yurttaşlara güvenlik güçleri tarafından üst araması yapıldı.

Emek-meslek örgütleri; “Emek bizim, gelecek bizim. Yeni bir başlangıç için yaşasın 1 Mayıs” pankartı ile Ankara Tandoğan Meydanı’nda yerlerini aldı. Emek ve meslek örgütleri alanda, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Katiller halka hesap verecek”, “Kurtuluş yok tek başına ya daima birlikte ya hiçbirimiz”, “Direne direne kazanacağız”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz”, “KHK’lar gidecek biz kalacağız” sloganları attı.

Tandoğan Meydanı’nda sırayla emek örgütleri temsilcileri kelam aldı. DİSK Genel İş İdare Konseyi Üyesi Zeynep Mucukgil açılış konuşmasını yaptı. Mucukgil, 6 Şubat sarsıntılarından ötürü yasta olduklarını tabir ederek şunları söyledi:

“2023 1 MAYIS’I YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR. BU ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİ OLARAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Biz bu ülkede sermaye iktidarlarının, rant sisteminin, sömürü sistemin sayısız iş cinayetlerini, personel katliamlarını yaşadık. Pandemide, ekonomik krizde ve sarsıntıda karşı karşıya kaldığımız hakikat belirli. İnsanca çalışmamız ve yaşamamız bir yana hayatta kalmamızı bile sağlamaktan çok uzak bir düzenle karşı karşıyayız. Bizler yasımızı, öfkemizi dayanışmaya dönüştürdük, vazgeçmedik, diz çökmedik, boyun eğmedik. Bugün emekçi sınıfı ve işçilerin onlarca yıldır alın terini sermayeye peşkeş çeken, bizleri yoksulluğa, vefata mahkum edenlerden kurtulmanın arifesindeyiz. Farklı inançları, kimlikleri yok sayan, İstanbul Mukavelesi’ni kaldırarak bayanların katledilmesinin önünü açan, doğayı ve her şeyi talan eden, toplumu kamplaştıran, ülkeyi açık cezaevine çeviren bu ceberuttan kurtulmanın arifesindeyiz. 14 Mayıs’ta sandıkta kararımızı vereceğiz; emekçi sınıfı, işçiler, çiftçiler, bayanlar, gençler, aydınlıktan yana olan herkes güçlerini birleştirerek kararını verecek. Kararımız özgürlükten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden, aydınlıktan yana olacak. 2023 1 Mayıs’ı yeni bir başlangıçtır. Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak geleceğimize sahip çıkacağız.”

KESK Şubeler Platformu Sözcüsü ve Eğitim Sen 2 No’lu Şube Lideri Hüseyin Esaslı yaptı. Esaslı, şunları lisana getirdi:

“BÜYÜK BİR YOKSULLUK İÇİNDE YAŞIYORUZ, ARTIRIMLAR, ALIM GÜCÜNDEKİ ERİME HAYATI YAŞANILMAZ KILIYOR”

“Umut ile hüznün iç içe geçtiği 1 Mayıs’ı kutluyoruz. On binlerce kardeşimizin canını kaybettiği, milyonlarca kardeşimizin hayatını altüst eden zelzelenin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Doğal bir afet olan zelzelesi büyük bir toplumsal felakete, insanlık trajedisine dönüştürenleri asla affetmeyeceğiz. Büyük bir yoksulluk içinde yaşıyoruz, artırımlar, alım gücündeki erime hayatı yaşanılmaz kılıyor. Başta bayanlar olmak üzere tüm işçilere gitgide daha teminatsız çalışma hayatı dayatılıyor. İş cinayetlerinde katliamlar yaşanıyor. Rahmet fışkırtan topraklarımızda tarım, besicilik adım adım bitirildi. Endüstriden sonra tarımda da bu iktidar devrinde dış sermayeye bağımlı hale geldik. Önemli bir besin krizi ile karşı karşıyayız.

“BİZDEN ÇALDIKLARI NE VARSA HEPSİNİ GERİ ALACAĞIZ VE BUNLARI BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ DİYE KORKUYORLAR”

Kürt meselesine çözümsüzlük ve imha siyaseti ile kendi bekalarını garantiye almayı hedefliyorlar, rant ve sömürü siyaseti devam etsin istiyorlar. Kürt meselesinde inkar ve güvenlikçi siyasetleri, bayan tersliğini, gericiliği ve baskıları savunan ittifak halinde halkı daima tehdit ediyorlar. Bunların bize reva gördüğü kayyım nizamıdır, ihraçlardır adaletsizliktir, tekçiliktir, militarizmdir, cezaevinde insanlık dışı uygulamalardır. Bizler gücümüzü emeğimizden, alın terimizden, üretimden alıyoruz. Lakin bir gerçek daha var; bizler gücümüzü birlikteliğimizden, yan yana gelmemizden alıyoruz. İktidar sahipleri bu birleşen halkın büyük gücünden, birlik olmamızdan korkuyorlar. Korkuyorlar zira kaybedecek çok şeyleri var; sarayları saltanatları çökecek diye korkuyorlar. Yağma nizamları son bulacak, ballı ihaleleri, torpilli işleri sona erecek diye korkuyorlar. Bizden çaldıkları ne varsa hepsini geri alacağız ve bunları burunlarından fitil fitil getireceğiz diye korkuyorlar.

“GÜN ŞİKAYET ETME GÜNÜ DEĞİL; BU SİSTEM YA DEĞİŞECEK YA DEĞİŞECEK”

Bırakın korksunlar, gözlerine uyku girmesin, ant olsun ki hesap soracağız, yanlarına bırakmayacağız. Bunu bildikleri için bizlere saldırıyorlar, muhalefeti susturmak istiyorlar. Polisiyle, güdümlü yargıçlarıyla yalancı şahitleriyle, medyasıyla, devletin tüm imkanlarıyla saldırıyorlar. Tek adam rejiminin tüm aparatlarıyla üzerimize adeta çullanıyorlar. Sabrımız tükendi, artık bu türlü gitmez dedik hakikaten de gitmiyor. Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve laiklik için artık kâfi diyoruz. Gün şikayet etme günü değil; bu sistem ya değişecek ya değişecek. Bu karanlığı emekçi sınıfı, bayanlar gençler, Aleviler, cinsel yönelimleri reddedilenler, kölelik kurallarında yaşayan göçmenler, sizler, bizler yırtıp atacağız.

“KAPİTALİST YIKIMA, İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA KARŞI BİRLEŞECEĞİZ. BU NİZAMI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Emeğin sömürülmediği, yüzde 1’in değil yüzde 99’un keyifli yaşadığı, hak arama yollarının açık olduğu, grev hakkının engellenmediği, herkesin teminatlı, takımlı yaşadığı, bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir fiyatının olduğu, KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği, kimseni kimliğinden, inancından, cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, bayanlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, zarurî din derslerinin kaldırıldığı ve herkesin inancını özgürce yaşadığı, gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, demokrasinin, laikliğin hakim olduğu bir ülke için gayret etmeye devam edeceğiz. Kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşeceğiz. Bu nizamı değiştireceğiz, umut bizim gelecek bizim.”

Daha sonra BES 1 No’lu Şubeden Hasret Ateş kelam alarak 1 Mayıs açıklamasını Kürtçe yaptı.

Son olarak da Hatay’dan gelen depremzede Dursun Soydan, şunları tabir etti:

“KENTLERİMİZİ EMEK EMEK TEKRAR KURACAĞIZ. UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK, HELALLEŞMEK YOK”

“Deprem anı ve sonrasında yaşananları hepimiz az çok biliyoruz. Bildiğimiz ve yaşadığımız daha kıymetli şey; orada yaşana ölümlere, acılara her türlü kayba karşı yanımızda yetkilileri görememiş olmamız. Şu an 80’inci gününde bile gördüğümüz, bu meydanı dolduranlar ve onların sarsıntı bölgesindeki iradeleridir. Yüzü aydınlığa dönük, emekten, adaletten, barıştan yana sizlersiniz, bizleriz. Daima birlikte kentlerimize, anılarımıza, tarihimize sahip çıkacağız. Kentlerimizi emek emek tekrar kuracağız. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok.”

Konuşmaların akabinde sanatçı İlkay AMayıs için performansını sergiledi.

Kaynak: ANKA / Şimdiki