Korona müsaadesi ile dışarı çıkan mahkumlardan kontrollü hürlüğe ayrılanlar tekrar cezaevine dönmeyecek

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda, “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Zelzelelerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kabul edildi. Buna nazaran 3 1 Temmuz 2023 tarihi prestijiyle Kovid- 19 müsaadesinde bulunan mahkumlardan kontrollü özgürlüğe ayrılmalarına 5 yıl yahut daha az mühlet kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan müddetlerini kontrollü özgürlük altında infaz edecek.

ŞARTLAR YİNE DÜZENLENDİ

3 1 Temmuz 2023 tarihi prestijiyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının makul bir müddetini bu kurumlarda geçiren mahkumlar ise güzel halli olmak koşuluyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıyeten, bu mahkumlar cezalarının mühletine nazaran en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak kaidesiyle 3 yıl daha erken kontrollü hürlüğe ayrılabilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Kabul edilen teklifle; en düşük memur aylığı 22 bin TL’ye çıkarılıyor. Tüm kamu vazifelilerinin aylık ve fiyatlarında, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri ortasındaki devir için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış öngörülüyor.

EK MTV UYGULANACAK

Kabul edilen teklife nazaran; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen sarsıntıların tesirlerinin azaltılması gayesiyle ortaya çıkan finansman muhtaçlığının karşılanmasında kullanılmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununu çerçevesinde; kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar birinci sefer kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir keze mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi fiyatı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülüyor. Ek motorlu taşıtlar vergisinin, bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve hukuksal bireyler ismine bu kanunun yayımı tarihinde; bu kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere birinci sefer kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve hukuksal şahıslar için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirileceği ve bildiri edilmiş sayılacağı düzenleniyor.

DEPREMZEDELER MUAF TUTULACAK

Ayrıca hususta, kelam konusu verginin ödeme formu ve vakti düzenlenirken, istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından da geçerli kılınmakta ve 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen zelzeleler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca zorlayan sebep ilan edilen yerlerde; zelzele tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, zelzele nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, zelzelelerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile sarsıntı nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutuluyor.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak unsurda karar bulunmayan hallerde, uygulanmasına ait tarz ve temelleri belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor. Düzenleme ile; Etraf Kanunu’nda yer alan ceza fiyatlarının iki katma kadar artırılması yahut yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanıyor. Kabul edilen teklifle; kurumların aktifinde en az iki tam yıl mühletle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen dönem ve teslimlerine yönelik istisna uygulamasının kaldırılması ve kurumların etkinlerinde bulunan ve ticaretini yapmadıkları iştirak paylarının satışı suretiyle gerçekleşen evre ve teslimlerinde KDV istisna uygulamasının devam etmesi amaçlanıyor. Teklifin kabul edilen bir öteki hususuyla; kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl müddetle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen periyot ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması amaçlanıyor. Türkiye’de yaşanan zelzele afetinin ekonomik ve toplumsal tesirlerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ek finansman muhtaçlığının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü düzeyde tutulabilmesi hedefiyle net borç kullanımı meblağının 2023 yılı için, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım meblağının üç katı olarak uygulanmak üzere artırılması amaçlanıyor.

Düzenleme ile; patronların işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı müdafaalarını ve artırmalarını desteklemek emeliyle 2016 yılından 2023/Haziran periyodu sonuna kadar her yıl sağlanan taban fiyat takviyesinin sürmesi devam ettirilecek. Bu kapsamda; 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, husus metninde belirtilen patronlara, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak biçimde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası taban fiyat dayanağı sağlanması amaçlanıyor.

KAZANÇLARA TANINAN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KALDIRILIYOR

Teklifle; kurumların, teşebbüs sermayesi yatırım fonu katılma hisseleri ile teşebbüs sermayesi yatırım iştiraklerinin pay senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere öbür yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen çıkarlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması amaçlanıyor. Kurumlar vergisi oranı yüzde 25 olarak belirlenirken, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz kuruluşlar, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum yararları için yüzde 30 halinde uygulanması öngörülüyor. Öbür taraftan, hususta yapılması öngörülen bir öteki değişiklik ile ihracatın teşvik edilmesi maksadıyla ihracat yapan kurumların, ihracattan elde ettikleri karlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanması sağlanmakta.

KOVİD-19 CEZALARI

Kovid- 19 salgın hastalığının ülkede yayılmasını önlemek maksadıyla verilen idari para cezaları geri iade edilecek. Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında; aylıklarını işçi kanunlarına tabi olarak alanlar, belediye lideri ve lider yardımcılarına mevzuatı uyarınca yapılmakta olan ödemelere ek olarak ek ödeme yapılması amaçlanıyor.

KKM UYGULAMASINDA HAZİNE’NİN UYGULADIĞI TAKVİYE MERKEZ BANKASI’NA DEVREDİLECEK

Teklifle; Kur Muhafazalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine’nin uyguladığı dayanağın de Merkez Bankası’na devredilmesi öngörülüyor. Unsur ile TCMB’nin misal uygulamaları göz önünde bulundurularak Hazine çatısı altında yürütülen uygulamanın da TCMB’ye evresi öngörülüyor. Ayrıyeten, uygulamaya ait yol ve asılları belirleme yetkisi de TCMB’ye veriliyor.

KİRALARDAKİ ARTIŞ ORANI

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda, emeklilere temmuz ayında yapılacak artırım oranı, kira artışları ve Kovid- 19 salgınında müsaadeli sayılan mahkumlarla ilgili düzenlemeler de teklife eklendi. Teklife eklenen unsur ile kiralara uygulanan yüzde 25’lik artış oranının müddeti bir yıl uzatıldı. Buna nazaran; 8 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen 11 Haziran 2022’de yürürlüğe giren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak olan kararın mühleti 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılması öngörüldü.

OHAL KARARNAMELERİ TEKLİFTE

Teklife 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen sarsıntı nedeniyle OHAL kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kabul edilmesine ait teklife unsur ile eklendi. Teklife eklenen önergeyle yabancı devlet harp okullarında askeri öğrencilerin eğitim müddetlerinin, gönderilecek okulun durumuna nazaran yıl ve devir bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belli müddetlerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar – İktisat