Emisyonlar azaltıldıktan sonra bile ‘taahhütlü ısınma’ devam edecek

Emisyonlar azaltıldıktan sonra bile ‘taahhütlü ısınma’ devam edecek

İnsanların Dünya’nın iklimini değiştirdiği gerçeğini kabul ettik. Peki, emisyonları azaltırsak hasarı durdurabilir miyiz?

Bir gecede temiz enerjiye geçseydik ısınma ne kadar süre daha devam ederdi? İklim değişikliğinin yarattığı hasarı nasıl durdurabiliriz?

Bu soruların cevabı ‘taahhütlü ısınma’ kavramında yatıyor. Kavram, halihazırda salınmış olan sera gazlarının neden olacağı küresel sıcaklıklarda gelecekteki artışları ifade ediyor.

Dünyanın enerji bütçesi dengesiz

İnsanlar fabrikalara ve araçlara güç sağlamak için fosil yakıtları yakmaya ve neredeyse ekilebilir her bölgede metan yayan sığırları yetiştirmeye başlamadan önce, Dünya’nın enerji bütçesi kabaca dengedeydi. Güneş’ten yaklaşık olarak aynı miktarda enerji geliyordu.

Bugün, atmosferdeki artan karbondioksit emisyonları, endüstriyel çağın başlangıcındaki yüzde 50’lik orandan daha fazla. Karbondioksit emisyonları, metan gibi diğer sera gazlarıyla birlikte ve aerosol hava kirliliğinin bazı yönleriyle dengeleniyor. Saniyede beş atom bombasının patlamasına eşdeğer enerji dünyada hapsoluyor.

Gidenden daha fazla enerji geldiğinde Dünya’nın termal enerjisi artıyor. Karaların, okyanusların ve havanın sıcaklığı yükseliyor. Buzullar eriyor.

Taahhütlü ısınma

Dünyanın enerji dengesini bozmanın etkilerinin ortaya çıkması zaman alır. Soğuk bir kış gününde sıcak su musluğunu sonuna kadar açtığınızda ne olduğunu bir düşünün.

Borular soğuk suyla doludur, bu nedenle ılık suyun size ulaşması zaman alır. Bu nedenle ‘taahhütlü ısınma’ terimi, ısınmanın henüz hissedilmediği ancak soğuk havada gelecek olan ılık su gibi boru hattında bekleyen suyu ifade eder.

Dünya’nın ısınmaya devam edeceğinin üç ana nedeni

Emisyonlar durduktan sonra bile Dünya’nın ikliminin ısınmaya devam etmesinin beklenmesinin üç ana nedeni var.

Birincisi, küresel ısınmaya en çok katkıda bulunanlar -karbondioksit ve metan- atmosferde uzun süre kalıyor. Metan için ortalama 10 yıl ve karbon dioksit için tam 400 yıl, bazı moleküller binlerce yıl boyunca etrafta kalıyor. Dolayısıyla emisyonları kapatmak, atmosferdeki bu ısı tutucu gazların miktarında anında azalmalara dönüşmez.

İkincisi, ısınmanın bir kısmı başka bir kirlilik biçiminin insan yapımı emisyonlarıyla dengelendi. Bu durum sera emisyonlarının ısınma etkisini maskeliyor. Bunları ve kısa ömürlü sera gazlarını ortadan kaldırmak, yeni bir dengeye ulaşmadan önce, yaklaşık on yıl boyunca ek ısınma anlamına geliyor.

Son olarak, Dünya’nın ikliminin enerji dengesindeki herhangi bir değişikliğe uyum sağlaması zaman alır.

Dünya yüzeyinin yaklaşık üçte ikisi sudan oluşur. Şimdiye kadar, insan faaliyetleri tarafından eklenen ısının yüzde 91’inden fazlası ve fazla karbonun yaklaşık dörtte biri okyanuslara gitti.

Ekstra ısı, deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunurken ekstra karbon, okyanusu ve okyanus besin zincirini bozabilecek birçok kabuklu organizmayı olumsuz etkiliyor.

Taahhüt edilen ısınmanın kesin miktarı hala bir tartışma konusu olsa da, kanıtlar ileriye dönük en güvenli yolun, çok daha az sera gazı emisyonu üreten karbonsuz, daha adil bir ekonomiye acilen geçiş yapmak olduğunu gösteriyor.